Zasiłek chorobowy dla osób po pięćdziesiątce taki sam za pobyt w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy


Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z przepisami obowiązującymi od lutego 2009 r. ubezpieczeni, którzy ukończyli 50 lat szybciej niż pozostali otrzymują zasiłek chorobowy. Przysługuje on im bowiem już od 15 dnia niezdolności do pracy. Wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe pobierają więc jedynie przez 14 dni. Pozostali pracownicy korzystają z zasiłku dopiero po 33 dniach niezdolności do pracy. Zrodziło to różnicę w wysokości wypłacanych świadczeń. Problemu nie było, gdy osoby starsze kurowały się w domu. Pojawił się gdy trzeba było odbyć leczenie szpitalne. Zasiłek chorobowy w okresie hospitalizacji stanowi bowiem 70 proc. uposażenia, wynagrodzenie chorobowe natomiast – 80 proc. Stąd też w przypadku hospitalizacji między 15 a 33 dniem niezdolności do pracy (mowa jest o sumie dni niezdolności w całym roku, a nie o długości jednego zwolnienia lekarskiego), osoba po 50 roku życia otrzymywała zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru, zaś osoba młodsza – wynagrodzenie chorobowe, które stanowi 80 proc. tejże podstawy. W związku z tym w ubiegłym roku parlamentarzyści znowelizowali obowiązujące przepisy. Oczywiście na korzyść pracowników po 50 roku życia. I tak od 1 stycznia tego roku zasiłek chorobowy, za czas pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy dla chorych, którzy ukończyli  50 lat przysługuje już w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.

Źródło: ZUS

Data dodania: 2011-02-02